ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ VOC

VOC

Για τον περιορισμό των VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις) μελετάμε προσαρμοσμένα διαλύματα ανάλογα με τον τύπο και τη συγκέντρωση των ρύπων.τον κατάλογο προσφέρουμε Scrubber με σταθερή ή αιωρούμενη κλίνη, Venturi Scrubber, τόσο για πλύσιμο με νερό ή με αντιδραστήρια ή αναγεννητικούς θερμικούς καυστήρες (RTO).Για αιτήματα φιλτραρίσματος με υψηλή απόδοση ή για την αφαίρεση οσμών, προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις που χρησιμοποιούν φίλτρα ενεργού άνθρακα.

HFiltration_biofilter_post-installation-1200x847

Βιοφίλτρα

Η βιοδιήθηση είναι μια τεχνολογία με την οποία οι προς επεξεργασία αέριες εκπομπές μεταφέρονται μέσω ενός βιολογικά ενεργού πορώδους μέσου.

ΠΥΡΓΟΣ ΠΛΥΣΤΗΡΙΟΥ

Αυτό είναι ένα σύστημα φιλτραρίσματος για τη μείωση της συγκέντρωσης VOC και σκόνης που βρίσκονται στα ρεύματα αερίων.
HFiltration_thermal-oxidizer-1200x800

ΘΕΡΜΙΚΟ ΟΞΕΙΔΩΤΗ (VOC)

Αυτό είναι ένα σύστημα μείωσης σχεδιασμένο για την εξάλειψη των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και των οσμών μέσω της θερμικής οξείδωσης των ρυπογόνων μορίων.

ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (VOC)

Η διήθηση με ενεργούς άνθρακες είναι μια τεχνολογία καθαρισμού, που χρησιμοποιείται για τις οσμές ή για την απομάκρυνση ρύπων που δεν είναι διαλυτοί στο νερό.
X