°📔 Συστήματα απαγωγής και φιλτραρίσματος καπναερίων

Compare

Description

Συστήματα απαγωγής και φιλτραρίσματος καπναερίων

Επισυνάπτεται κατάλογος με όλα τα συστήματα.

 

 

Διαστάσεις του καπνού και της σκόνης που παράγονται στη βιομηχανία

Τα περισσότερα σωματίδια με διάμετρο μεγαλύτερη από 10 μm είναι ορατά με γυμνό μάτι με την κατάλληλη γωνία φωτός και αντίθεσης. Υπό κανονικές συνθήκες, τα μάτια μας μπορούν να δουν σωματίδια 30 μm και άνω.

Διάγραμμα μεγέθους σωματιδίων

➡️ Η πρώτη εικόνα στο γράφημα είναι περίπου 500 μm

➡️ Το πάχος της ανθρώπινης τρίχας είναι 100 μm

➡️ Το μικρότερο σωματίδιο που μπορεί να δει κανείς με γυμνό μάτι >10 μm

➡️ Σωματίδια επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία <5 μm

➡️ Χονδροειδείς σκόνες που παράγονται από βιομηχανικές εφαρμογές >10 μm

➡️ Λεπτές σκόνες που παράγονται από βιομηχανικές εφαρμογές <10 μm

➡️ Αναθυμιάσεις συγκόλλησης <1 μm ( 0,2 – 0,8 μm )

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ