Τοποθέτηση μονάδας φίλτρανσης Oil mist coalescence filter MCOS στην Εταιρεία Αφοί Κ.Χερουβείμ Α.Β.Ε.Ε.

Η BRAT σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία HFILTRATION καθαρίζει τον αέρα στον χώρο σας. Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ο αέρας μολύνεται είτε από σκόνες, είτε από στερεά αιωρούμενα σωματίδια, είτε από ψυκτικά υγρά όπως λάδι κοπής, γραφιτούχο λάδι ή σαπουνέλαιο.